Mobirise

Част от продуктите които предлагаме

Публикации - Хартиени и електронни издания
(Paper & Digital books)

Корабни дневници

Mobirise

Хартиени карти (Paper charts) 
Британски адмиралтейски карти (British Admiralty charts)

Навигационни инструменти

Публикации

Публикации: Хартиени и електронни издания
(Paper & Digital books)

Ние от „Варна Марийн”ООД, разполагаме на склад с набор от навигационни карти и публикации от всички големи морски издатели. Онези, които не са на склад, могат да бъдат поръчани и експедирани навсякъде по света бързо и надеждно по избран от Вас начин.


Издания на IMO

За ваше удобство в каталога за публикации 2017

http://www.imo.org/en/Publications/Pages/Home.aspx

са изброени всички заглавия, издадени в печатен и електронен формат. Списъък с книжните издания както и заглавията на CD и DVD са достъпни за лесно справка. Моля, имайте предвид, че цените могат да бъдат променяни без предупреждение и всички поръчки ще бъдат таксувани с пощенски разходи.

Внимание: Не купувайте неразрешени копия на публикации на ММО, тъй като те може да не са точни, актуални или законно валидни. Купете официални конвенции, кодекси, наредби и т.н.

For your convenience, the 2017 publications catalogue lists all titles issued in printed and electronic format. Book code lists with CD and DVD titles are available for easy reference, including e-readers and e-books. Please note that prices are subject to change without notice and all orders will be charged postage.

Caution: Do not purchase unauthorized copies of IMO publications as they may not be accurate, up to date or legally valid. Buy official conventions, codes, regulations, etc.

За публикации само на хартия (hard copy format only)

http://www.imo.org/en/Publications/Documents/Catalogue%20and%20Book%20Code%20Lists/English/English%20codes.pdf

 За електронни публикации

http://www.imo.org/en/Publications/Documents/Catalogue%20and%20Book%20Code%20Lists/English/Ecodes.pdf


Издания на UKHO

Издания на International Chamber of Shipping (ICS)

Brown,Son&Ferguson Ltd., OCIMPF; Imray Lorie, Norie & Wilson 

Навигационни карти

Хартиени карти (Paper charts)
Британски адмиралтейски карти (British Admiralty charts)

Стандартни Навигационни карти номерирани от 1 дo 4999, включвайки Интернационални номера, и репродукции (копия) на карти от Австралия, Нова Зеландия, Япония и Индия.

Картите, които предлагаме се следят за корекции, за да бъдат винаги точни към датата на изпращането.

Тематични карти 

1. Mariners Routeing Guides

2. Maritime Security Charts

3. Аnti-Piracy Planning Chart

4. Magnetic Variation Charts

5. Ocean Routeing Charts

6. Reference Charts and World Information Charts

7. Tidal Charts

8. Gnomonic Charts

9. Bathymetric Charts UK Practice and Exercise Charts

10. UK Practice and Exercise Charts

11. Territorial Sea Baseline Charts

12. Hydrographic Practice and Symbols

13. Plotting Diagrams and Sheets

14. Instructional Charts

15. Instructional Charts

16. Meteorological Charts

Яхтени карти

Яхтените карти, които предлагаме са издание на една от най-старите издателски фирми Imray, Lorie, Norie & Wilson и са разделени в няколко серии, покриващи Северозападна Европа, Средиземноморието, Атлантика и Карибския регион. Размери на картите 787 x 1118mm (31” x 44”); 640 x 900mm (25” x 351/2”); A2 590 x 420mm. Картите на Imray са стандарт за сектора на яхтинга.

Електронни карти

Адмиралтейски 

The Admiralty Digital Catalogue provides a comprehensive and up to date reference in graphical and textual form of the range of Admiralty products and services, including Standard Navigational Charts and Publications, and the AVCS, ARCS and Admiralty ECDIS Services.

In addition to the standard products, the Admiralty Digital Catalogue now contains Temporary & Preliminary Notices to Mariners (T&P NMs) and Data Assessment Notes. Click here to see a demonstration of this new functionality.

The Catalogue features comprehensive search functionality by product type, scale or user defined route with weekly updates available online to keep you fully up to date.

Admiralty Digital & Online Catalogues - Featuring all Admiralty products and services. The Admiralty Digital Catalogue and Admiralty Online Catalogue are both updated weekly to ensure access to the latest information at all times. 

Други

We strongly promote the official admiralty brand for the Commercial marine market; However, Digital charts from other leading Digital Chart Manufacturers can be supplied on request.

We stock and supply Complete Chart packs for the leisure market from Meridian Chartware and Dolphin Maritime. Meridian's Chart Packs are a complete chartplotter solution for Windows PCs.

Дневници

Корабни дневници

Корабни дневници за мостика (български, английски) - Deck Log Book; Chief Officers Log Book 180 days; Bridge Order Book; Night Order Book; Сompass Error book, Chronometer Log book; Radar Log Book; 

 Корабни дневнициза за машината (български, английски) - Chief Engineers Log Book A3 Landscape,180 days

Oil Record Book - Oil Record Book Part I – All ships; Oil Record Book Part II – Oil Tankers;

Bunkers Log Book In accordance with MARPOL 73/79 Annex VI  ;

 Cargo Record Book Cargo Record Book for Ships Carrying Noxious Liquid Substances in Bulk;

 GMDSS Radio Log Book In accordance with the provisions of Regulation 20 of the Merchant shipping (Radio Installations) Regulations 1998 and regulation 19 of the Merchant Shipping (Radio) (Fishing Vessel) Regulations 199, a Radio Log must be carried on board certain ships/vessels;

 Bell Book Paperback A5 Portrait This Log Book shall be used on the bridge and in the engine room in case the data logger is not working. The bell book is a supplement to the ships log books and datalogger sheets;

  Garbage Record book Paperback,  A4 Portrait; In accordance with MARPOL 73/78 – Annex V;

Log book for the Galley and provisioning services, 1 year;

Sewage and Graywater Discharge Record Book Paperback, A4 Landscape. In accordance with MARPOL 73/78 – Annex V and CFR 33;

Gangway / Visitors Logbook Paperback, A4 Landscape In accordance with ISPS Code part A section 5;

ISPS Code Declaration of Security Record Book – Paprback A4 In accordance with ISPS Code part A section 5

Cargo Record Book for Ships Carrying Noxious Liquid Substances in Bulk - A4 Portrait. In accordance with Reg.15.2 of Annex II of MARPOL 73/78;

Ballast Water Record Book – IMO Res. A.868(20);

Marine Fuel Sulphur Record Book - In accordance with MARPOL 73/78 – Annex VI;

Ozone Depleting Substances Record Book In accordance with MARPOL 73/79 Annex VI Reg. 12, Paperback, A4 Portrait ;

Други дневници при поискване – Администрации на България, Либерия, Панама и др.

Инструменти

Навигационни инструменти


Ние от „Варна Марийн”ООД, разполагаме на склад с набор от навигационни инструменти на . Онези, които не са на склад, могат да бъдат поръчани и експедирани навсякъде по света бързо и надеждно по избран от Вас начин.

Фирма "Варна Марийн" ООД е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2015 

Copyright (c) 2019 Варна Марийн ООД. Политика на ползване | Защита на личните данни