bootstrap responsive templates

Курсовете, провеждани от „Варна Марийн” ООД са в съответствие с Националните стандарти на Изпълнителна Агенция „Морска Администрация” за различни категории морски лица.

Фирмата провежда и курсове и семинари, които не влизат в стандартите на ИАМА по заявки на корабопритежатели и граждани в областта на морските науки, професии и технологии.
Тематичните планове и програми са съставени в съответствие с допълнението на глава XI -2 към Конвенцията SOLAS 74, ISPS Code , методическите препоръки на съответните IMO Model курсове, поправките на STCW Code (от Манила 2010), изискванията на Европейския съюз и на Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България.  


Нашият екип има богат опит в морската индустрия, обучението на морски лица и е мотивиран да предостави широк кръг от услуги. Ние сме специализирани в предоставянето на ефективно и персонализирано обслужване на всеки един от нашите клиенти.

Фирма "Варна Марийн" ООД е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2015 

Copyright (c) 2019 Варна Марийн ООД. Политика на ползване | Защита на личните данни